0

Centrista Obama

BERKELEY – Navzdory častým nářkům amerických republikánů, že se Barack Obama snaží vnést do Spojených států socialismus evropského střihu, je dnes naprosto zřejmé, že americký prezident si přeje vládnout z jednoho jediného místa: z centra.

Při boji s recesí se Obama hned na počátku rozhodl, že bude prosazovat program fiskálního stimulu ve zhruba polovičním objemu, než jaký mu doporučovali jeho demokratičtí ekonomičtí poradci, a rozhodl se to počítat za totální vítězství, místo aby naléhal na rozšíření poloviny chleba v celý bochník.

Obama se této obezřetné politiky drží tak věrně, že dokonce ani dnes, kdy se míra nezaměstnanosti dotýká hranice deseti procent, nehodlá otrhat nízko rostoucí ovoce a vyzvat k dodatečné federální pomoci jednotlivým státům unie v objemu 200 miliard dolarů po dobu příštích tří let, aby zabránil dalšímu propouštění učitelů. Místo aby zastavil další nahlodávání národního závazku vzdělávat budoucí generaci, přesunul pozornost k dlouhodobému cíli vyrovnat rozpočet – přestože makroekonomická bouře stále běsní.

A aby se posunul vpřed v oblasti dlouhodobé rozpočtové rovnováhy, jmenoval Obama jedním ze svých hlavních hasičů fiskálního žháře, totiž republikánského exsenátora Alana Simpsona, který má působit jako jeden ze dvou spolupředsedů prezidentovy komise pro snížení deficitu. Simpson přitom nikdy nehlasoval proti finančně nekrytému daňovému škrtu navrženému republikánským prezidentem a nikdy nepodpořil vyvážený program snížení deficitu navržený prezidentem demokratickým. Straníci, jejichž zápal pro snižování deficitu se vypaří, kdykoliv si to žádají politické ohledy, jednoduše nepatří do čela nadstranických komisí pro snižování deficitu.