0

Obamův nový světový řád

Zatímco svět vstřebává nedávný historický projev prezidenta Baracka Obamy v Káhiře, jeden závěr je okamžitě zřejmý: aby mezi Spojenými státy a islámským světem došlo po letech nepřátelství a nedůvěry k usmíření, bude zapotřebí víc než jediný projev. Byl to ale významný začátek.

Události skýtají ještě jeden závěr, sice méně zjevný, ale ještě důležitější: Obamovy ambice se neomezují na vyvrácení kořene islámského terorismu, a dokonce ani na zajištění míru na Středním východě ne. Rozmachují se až k naprostému přebudování globálního řádu.

Obamův vzrušující pokus sblížit se s islámským světem byl jen poslední v řadě takových průlomů tohoto pozoruhodného prezidenta USA. Nové americké sbližování s Čínou (dnešní „nastupující“ mocností, která z finančních lapálií světa vychází jako velký vítěz) si nepochybně vynutila hospodářská krize. Žádná taková okolnost ale nepobízela k „restartu“ vztahů s Ruskem, cestám k zahlazení šarvátek s Latinskou Amerikou a Tureckem ani ke snahám oslovit Írán. To jsou všechno výsledky záměrné politiky.

Unilaterální okamžik pominul. USA prožily několik krátkých let v postavení hypervelmoci a ani Americe, ani světu to nepřineslo mnoho dobrého. Teď nám Obama před očima posouvá USA ve středu sítě globálních bilaterálních vztahů – hospodářský vztah „G-2“ s Čínou, jaderná vazba s Ruskem a teď vztah vzájemného respektu a spolupráce s muslimským světem. Obama jako ve Vennově diagramu umísťuje USA do středobodu, kde se překrývají všechny různé elipsy. První mezi rovnými, nepostradatelný stát.