0

Obama a globální oteplování

KODAŇ – V jednom ze svých prvních veřejných politických prohlášení se nově zvolený americký prezident Barack Obama zaměřil na změnu klimatu a jasně uvedl své priority a fakta, o něž se tyto priority opírají. Obojí je bohužel málo přesvědčivé, ba možná dokonce chybné.

Přehled Obamovy politiky byl pomocí videopřenosu prezentován na Summitu guvernérů o globálním oteplování, pořádaném kalifornským guvernérem Arnoldem Schwarzeneggerem, a znovu předložen politikům shromážděným v polské Poznani, aby propracovali harmonogram opatření souvisejících s globálním oteplováním. Podle Obamy „jen málo problémů, před nimiž Amerika a svět stojí, je naléhavějších než zápas se změnou klimatu.“

Takové výroky jsou dnes běžné u většiny politických lídrů po celém světě, třebaže opomíjejí řešit otázku, jak mnoho můžeme ve prospěch Ameriky a světa udělat pomocí klimatických politik ve srovnání s jinými politikami.

Vezměme si například hurikány v Americe. Je zjevné, že na pustošivé dopady Katriny na New Orleans, kde se katastrofa tohoto typu dlouho očekávala, by politika zaměřená na snižování emisí CO2 měla nulový vliv. Během příštího půlstoletí by tu i rozsáhlá snížení emisí CO2 měla jen zanedbatelný účinek.