2

Herstart van de nucleaire veiligheid

WENEN – In deze tijden van economische tegenslag, potentiele pandemieën en wijdverspreide burgerlijke onrust is het wellicht een verrassing dat zoveel mensen op aarde een nucleair conflict nog steeds als de grootste bedreiging van de mensheid zien.

Ze hebben hier goede redenen voor. Stel je de mogelijke effecten van een nucleaire explosie van 50 megaton voor, gelijk aan de Tsar Bomba die in oktober 1961 tot ontploffing werd gebracht en die 900 kilometer verderop de ruiten deed breken en een paddenstoelwolk tot in de stratosfeer veroorzaakte.

Mondiale overeenkomsten zoals het Non-proliferatieverdrag (NPV) hebben samen met de algemene sfeer van welwillendheid meteen na de Koude oorlog wellicht geleid tot de perceptie dat zo een wapen nooit in de strijd gebruikt zou worden. Maar er is een groeiend besef dat we nog steeds niet rustig kunnen gaan slapen.

In de risicoanalyse is de nadruk de laatste tien jaar verlegd van het voorkomen dat nog meer staten nucleaire wapens verkrijgen naar het verhinderen dat terroristische groeperingen en andere niet-overheidsactoren ze verkrijgen (of cruciale componenten ervan).