0

Vykonavatelé jaderné bdělosti

LOS ANGELES – Tento měsíc před čtyřiceti lety se ve Východní místnosti Bílého domu sešli zástupci více než 50 států, aby podepsali Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT). Americký prezident Lyndon B. Johnson ji ve svých pamětech nazval „nejvýznamnějším krokem, který jsme dosud udělali pro snížení možnosti nukleární války.“

Dnes můžeme s časovou výhodou hodnotit, zda úmluva skutečně představuje „historický obrat“, jak prezident Johnson doufal. Důkazy naznačují, že ačkoliv hráz, kterou pakt vystavěl, velkou měrou drží, objevily se vážné trhliny, což vykonavatele jaderné bdělosti přimělo použít sílu, kdykoli usoudili, že diplomacie nedokáže šíření Bomby zabránit. Zda je toto chování zvěstovatelem budoucnosti, není jasné, ale vyvolává neutuchající hrozbu, neboť do NPT se nezdařilo zahrnout účinný mechanismus vymáhání poslušnosti.

Jedno je mimo pochybnost: NPT je základním pilířem režimu nešíření jaderných zbraní, který už v současnosti podepsaly a ratifikovaly všechny státy kromě tří – Indie, Pákistánu a Izraele – a od něhož jeden stát, Severní Korea, odstoupil. Principy smlouvy zůstávají odvážné: pět států uznaných za držitele jaderných zbraní – USA, Británie, Francie, Rusko a Čína – se zavazuje svůj jaderný arzenál odstranit a ostatní strany souhlasí, že si jaderné zbraně nepořídí výměnou za právo s mezinárodní pomocí rozvíjet civilní jadernou energetiku, za podmínky dodržení závazných bezpečnostních záruk.

Třebaže neexistence desítek jaderně vyzbrojených států, které se dle obav mnoha lidí měly vynořit, není výhradním přičiněním NPT, vytvořila jistou normu chování, jíž se většina států nadále řídí. Úmluva ovšem nikdy nesplnila svůj cíl v oblasti odzbrojení. Pět jaderných mocností nadále lpí na svých zbraních a jejich odstranění se věnují jen při rétorických cvičeních. Ještě rušivěji na mezinárodní klid působí to, že hrstka nejaderných signatářů smlouvu tajně znectila. Když byli nakonec odhaleni, jejich proradnost doložila, jak nedokonalá je schopnost NPT odstrašovat, zachytit a přinutit k ústupu jaderné podvodníky.