0

Jaderné kroky podkopávají mír

Odstoupením od mnoha dohod o jaderných zbraních, dojednaných v posledních 50 letech, vysílají Spojené státy smíšené signály Severní Koreji, Íránu i dalším státům, které disponují technickými znalostmi potřebnými pro vývoj jaderných zbraní. Momentálně navrhované dohody s Indií tuto svízelnou situaci prohlubují a dál podkopávají globální pakt míru ztělesněný v režimu nešíření jaderných zbraní.

Současně nejsou přijímány žádné významné kroky ke snížení celosvětového arzenálu téměř 30 000 jaderných zbraní, jimiž dnes disponují Spojené státy, Rusko, Čína, Francie, Izrael, Velká Británie, Indie, Pákistán a možná i Severní Korea. Následkem chyb nebo špatného úsudku je dnes globální holocaust stejně reálný jako v dobách nejhlubší studené války.

Klíčovým závazkem zdrženlivosti ze strany původních pěti jaderných mocností a více než 180 dalších zemí je Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT) z roku 1970. Jejím stěžejním cílem je „bránit šíření jaderných zbraní a zbrojních technologií… a podporovat cíl dosažení jaderného odzbrojení“. Poslední pětileté hodnotící konference Organizace spojených národů se v roce 2005 nezúčastnili pouze Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea – první tři země již mají rozvinutý jaderný arzenál, zatímco u čtvrté je tento arzenál v zárodku.

Americká vláda nedala dobrý příklad, když odstoupila od Smlouvy o omezení protiraketových obranných systémů (ABM), která spojuje omezení testů jaderných zbraní s vývojem zbraní nových, a když opustila svou dlouhodobou politiku zřeknutí se hrozby „prvního nasazení“ jaderných zbraní proti nejaderným státům. Tato nedávná rozhodnutí povzbudila Čínu, Rusko a další signatáře NPT k tomu, aby reagovali obdobnými kroky.