Jaderné kroky podkopávají mír

Odstoupením od mnoha dohod o jaderných zbraních, dojednaných v posledních 50 letech, vysílají Spojené státy smíšené signály Severní Koreji, Íránu i dalším státům, které disponují technickými znalostmi potřebnými pro vývoj jaderných zbraní. Momentálně navrhované dohody s Indií tuto svízelnou situaci prohlubují a dál podkopávají globální pakt míru ztělesněný v režimu nešíření jaderných zbraní.

Současně nejsou přijímány žádné významné kroky ke snížení celosvětového arzenálu téměř 30 000 jaderných zbraní, jimiž dnes disponují Spojené státy, Rusko, Čína, Francie, Izrael, Velká Británie, Indie, Pákistán a možná i Severní Korea. Následkem chyb nebo špatného úsudku je dnes globální holocaust stejně reálný jako v dobách nejhlubší studené války.

Klíčovým závazkem zdrženlivosti ze strany původních pěti jaderných mocností a více než 180 dalších zemí je Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT) z roku 1970. Jejím stěžejním cílem je „bránit šíření jaderných zbraní a zbrojních technologií… a podporovat cíl dosažení jaderného odzbrojení“. Poslední pětileté hodnotící konference Organizace spojených národů se v roce 2005 nezúčastnili pouze Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea – první tři země již mají rozvinutý jaderný arzenál, zatímco u čtvrté je tento arzenál v zárodku.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hdcfcll/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.