0

Nyní přišel náš čas

NEW YORK – Každý rok v září se nejvyšší světoví představitelé scházejí na půdě Organizace spojených národů, aby si znovu připomněli naši zakládající chartu – naši víru v základní principy míru, spravedlnosti, lidských práv a rovných příležitostí pro všechny. Hodnotíme stav světa, zapojujeme se do řešení klíčových otázek dne a předestíráme svou vizi cesty vpřed.

Letos je to však jiné. Čtyřiašedesáté zahájení Valného shromáždění od nás žádá, abychom si poradili ve výjimečném okamžiku. Čelíme mnoha krizím – potravinové krizi, energetické krizi, recesi, pandemii chřipky –, které navíc probíhají současně. Pokud někdy existovala vhodná chvíle, kdy bychom měli jednat v duchu obnoveného multilateralismu, chvíle opětovně klást v Organizaci spojených národů důraz na slovo „spojený“, pak je to nyní.

A právě to dnes děláme, jak dokládají naše kroky ve třech otázkách historického významu.

Za prvé se vedoucí světoví představitelé sjednocují, aby řešili největší výzvu, které jako lidský rod čelíme – totiž hrozbu katastrofálních klimatických změn. Minulý týden se 101 vedoucích představitelů ze 163 zemí setkalo, aby narýsovalo příští kroky před veledůležitou konferencí OSN o klimatických změnách, která se bude konat v prosinci v Kodani. Uznali potřebu dohody, k níž se budou moci přihlásit všechny státy – v rámci svých schopností, v souladu s tím, co žádá věda, a na základě „zelených pracovních míst“ a „zeleného růstu“, což jsou záchranná kola globální ekonomiky jednadvacátého století.