Návrat k bublinám bydlení

NEW YORK – Všeobecně se má za to, že finanční krizi let 2008-2009, společně s vážnou recesí, jež následovala, vyvolala série praskajících bublin na trzích bydlení. Nejznámějším případem jsou Spojené státy, ale kombinace laxní regulace bank a dohledu nad nimi a nízkých měnověpolitických úrokových sazeb nafoukla podobné bubliny i ve Velké Británii, Španělsku, Irsku, na Islandu a v Dubaji.

Pět let nato se znovu objevují známky vznikající pěny, ne-li přímo bublin, na realitních trzích ve Švýcarsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Francii, Německu, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a znovu – jako by to nestačilo – v Británii (přesněji v Londýně). Na rozvíjejících se trzích se bubliny objevují v Hongkongu, Singapuru, Číně a Izraeli a ve významných metropolitních centrech Turecka, Indie, Indonésie a Brazílie.

K příznakům toho, že ceny bydlení v těchto ekonomikách vstupují do oblasti bublin, patří rychle rostoucí ceny bydlení, vysoké a rostoucí poměry cen k příjmům a vysoké hladiny hypotečních dluhů jako podílu zadlužení domácností. Ve většině vyspělých zemí bubliny nafukují velmi nízké krátkodobé i dlouhodobé úrokové sazby. Vzhledem k bezkrevnému růstu HDP, vysoké nezaměstnanosti a nízké inflaci, val likvidity vytvořený konvenčním a nekonvenčním měnovým uvolňováním žene vzhůru ceny aktiv, v prvé řadě bydlení.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ObxXDsy/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.