7

Het veranderende gezicht van mondiale risico’s

NEW YORK – ’s Werelds economische, financiële en geopolitieke risico’s verschuiven. Sommige risico’s hebben nu een lagere waarschijnlijkheid, zelfs als ze niet geheel zijn uitgedoofd. Anderen worden waarschijnlijker en belangrijker.

Een jaar of twee geleden stonden er zes belangrijke risico’s centraal:

·         Het uit elkaar vallen van de eurozone (inclusief een exit van Griekenland en het verlies van toegang tot de kapitaalmarkten voor Italië en/of Spanje).

·         Een begrotingscrisis in de Verenigde Staten (als gevolg van verdere politieke gevechten over het schuldenplafond en nog een government shutdown).