6

Abenomika poevropsku

NEW YORK – Zvolení Šinzó Abeho japonským premiérem před dvěma lety vedlo k nástupu „abenomiky,“ třívrstvého plánu na záchranu ekonomiky před kolotočem stagnace a deflace. Tři složky – či „šípy“ – abenomiky tvoří mohutná měnová stimulace ve formě kvantitativního a kvalitativního uvolňování (QQE) včetně posílení úvěrů pro soukromý sektor, krátkodobá fiskální stimulace, po níž následuje konsolidace s cílem snížit schodky a zajistit udržitelnost veřejného dluhu, a strukturální reforma na podporu nabídkové strany a potenciálního růstu.

Na základě nedávného projevu prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho v Jackson Hole se teď zdá, že ECB chystá pro eurozónu podobný plán. První součástí „draghinomiky“ je urychlení strukturálních reforem nezbytných k popohnání růstu potenciálního výstupu eurozóny. Pokrok u takto zásadních reforem je zatím neuspokojivý, v některých zemích (například ve Španělsku a Irsku) bylo vynaloženo větší úsilí, kdežto v jiných menší (namátkou zmiňme Itálii a Francii).

Draghi teď ale připouští, že pomalé, nevyrovnané a chudokrevné zotavení eurozóny není pouze odrazem strukturálních problémů, nýbrž také cyklických faktorů, které více závisejí na agregátní poptávce než na mezích agregátní nabídky. Nezbytná jsou tak rovněž opatření k posílení poptávky.

Tam proto draghinomika vystřeluje druhý šíp: snahu odstranit přítěž růstu vyvolávanou fiskální konsolidací a zároveň zachovat nižší schodky a větší udržitelnost dluhů. Co se týče rychlosti dosažení fiskálního cíle, je tu jistá flexibilita, zejména teď, když probíhá řada úsporných opatření s ostrým nástupem a trhy se méně strachují o udržitelnost veřejného dluhu. Navíc zatímco periferie eurozóny potřebuje další konsolidaci, některé části jejího jádra – třeba Německo – by mohly uskutečňovat přechodnou fiskální expanzi (méně daní a víc veřejných investic), aby stimulovaly domácí poptávku a růst. Konečně program investic do infrastruktury napříč eurozónou by mohl posílit poptávku a současně rozšířit úzká hrdla na straně nabídky.