29

Eurasijská vize Ruska

NEW YORK – Eskalující konflikt na Ukrajině, který vede tamní vláda podporovaná Západem a separatisté podporovaní Ruskem, obrátil pozornost k zásadní otázce: Jaké jsou dlouhodobé cíle Kremlu? Bezprostřední cíl ruského prezidenta Vladimira Putina se možná omezoval na opětovné získání kontroly nad Krymem a zachování si určitého vlivu v ukrajinských záležitostech, avšak jeho dlouhodobější ambice je mnohem smělejší.

Tuto ambici lze snadno vysledovat. Putin kdysi pronesl slavný výrok, že rozpad Sovětského svazu byl největší katastrofou dvacátého století. Jeho dlouhodobým cílem je tedy opětovné vybudování Sovětského svazu v nějaké podobě, snad v podobě nadnárodní unie členských států na způsob EU.

Tento cíl není překvapivý: ať už Rusko zažívalo úpadek nebo ne, vždy bylo pokládáno za velmoc, kterou by měly obklopovat nárazníkové státy. Carské Rusko postupně rozšiřovalo svůj vliv. Za vlády bolševiků vybudovalo Rusko Sovětský svaz a sféru vlivu, která zahrnovala většinu střední a východní Evropy. A nyní, za vlády podobně autokratického Putinova režimu, plánuje Rusko postupné vytvoření obrovské Eurasijské unie.

Ačkoliv takzvaný Eurasijský ekonomický svaz (EAU) je stále pouze celní unií, zkušenost Evropské unie naznačuje, že úspěšné fungování zóny volného obchodu postupem času vede k širší hospodářské, měnové a nakonec i politické integraci. Cílem Ruska není vytvoření další Severoamerické dohody o volném obchodu; je jím vytvoření další EU, přičemž všechny skutečné mocenské páky by držel v rukou Kreml. Plán je zřejmý: začít celní unií – zpočátku mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem – a postupně k ní připojit většinu ostatních bývalých sovětských republik. Ve hře jsou již Arménie a Kyrgyzstán.