10

Jak sedřít z kůže Argentince

NEW YORK – Stejně jako jednotlivci, korporace a další soukromé firmy, které se spoléhají na bankrotové procedury, aby snížily svou přehnanou dluhovou zátěž, potřebují někdy i státy spořádanou restrukturalizaci či redukci dluhů. Pokračující právní sága argentinského boje s neústupnými věřiteli však ukazuje, že mezinárodní systém spořádané restrukturalizace suverénních dluhů je možná porouchaný.

Jednotlivci, firmy či vlády mohou nahromadit příliš velký dluh kvůli smůle, špatným rozhodnutím nebo kombinaci obou faktorů. Vezmete-li si hypotéku a pak ztratíte práci, máte smůlu. Stane-li se váš dluh neudržitelným, protože jste si půjčili příliš mnoho na dlouhou dovolenou nebo na nákup drahých spotřebičů, je na vině vaše špatné chování. Totéž platí i pro podniky: některé mají smůlu a jejich podnikatelské plány ztroskotají, zatímco jiné se nadměrně zadluží proto, aby mohly přeplácet své průměrné manažery.

Smůla a špatné chování (či politika) mohou vést k neudržitelné dluhové zátěži i na úrovni vlád. Pokud se směnné relace (cena exportu) v zahraničním obchodu určité země zhorší a dlouhou dobu v ní přetrvává hluboká recese, příjmová základna vlády se může snížit a dluhová zátěž přehnaně zvýšit. Neudržitelná dluhová zátěž však může být také důsledkem neúměrných půjček na výdaje, neschopnosti vybrat dostatečný objem daní a dalších politik podkopávajících růstový potenciál ekonomiky.

Jakmile je dluhová zátěž jednotlivce, firmy nebo vlády příliš vysoká, musí právní soustavy nabídnout spořádané cesty, jak tuto zátěž snížit na udržitelnější úroveň (bližší potenciálnímu příjmu dlužníka). Lze-li příliš snadno vyhlásit bankrot, a snížit tak vlastní dluhové zatížení, je výsledkem morální hazard, poněvadž dlužníci získají motivaci ke špatnému chování. Jsou-li naopak restrukturalizace a snížení dluhu příliš obtížné v situaci, kdy k neudržitelné dluhové zátěži došlo v důsledku smůly, je výsledek špatný pro dlužníka i jeho věřitele – pro ty je totiž lepší, když se obslouží snížený dluhový poměr, než když je dlužník v plné platební neschopnosti.