13

De rationele zelfingenomenheid van de markt

NEW YORK – Er is dit jaar op de mondiale financiële markten een steeds in het oog springerder paradox naar voren gekomen. Alhoewel de geopolitieke risico’s (het Russisch-Oekraïense conflict, de opkomst van de Islamitische Staat en nu massaprotesten in Hong Kong en het gevaar van een gewelddadig optreden hiertegen) zich hebben vermenigvuldigd blijven de markten bruisen, als ze al geen bubbels vertonen.

De olieprijzen zijn zelfs gedaald in plaats van dat ze stijgen. De mondiale aandelenmarkten hebben, alles bij elkaar, nieuwe hoogtes bereikt. En de kredietmarkten laten lage spreidingen zien, terwijl de opbrengsten van lange termijn obligaties in de meeste geavanceerde economieën gedaald zijn.

Jazeker, de markten in onrustige landen (bijvoorbeeld de valuta-, kapitaal- en aandelenmarkten in Rusland) zijn negatief beïnvloed. Maar de meer algemene besmetting van de mondiale financiële markten die geopolitieke spanningen meestal voortbrengen heeft zich niet gematerialiseerd.

Waarom deze onverschilligheid? Zijn investeerders te zelfgenoegzaam, of is hun schijnbare gebrek aan zorgen rationeel, gegeven dat de feitelijke economische en financiële impact van de huidige geopolitieke risico’s (ten minste tot nu toe) bescheiden is geweest?