13

Racionální nevzrušenost trhů

NEW YORK – Na globálních finančních trzích letos vyvstal paradox, který je čím dál zřetelnější. Množí se geopolitická rizika – rusko-ukrajinský konflikt, vzestup Islámského státu a sílící rozvrat napříč Blízkým východem, územní spory Číny s jejími sousedy a teď masové protesty v Hongkongu a riziko tvrdého zásahu proti nim –, ale trhy zůstávají živé, ne-li přímo rozparáděné.

Ceny ropy nestoupají, nýbrž klesají. Světové akciové trhy celkově dosahují nových vrcholů. Úvěrové trhy se vyznačují nízkými rozpětími, přičemž výnosy z dlouhodobých dluhopisů jdou ve většině vyspělých ekonomik dolů.

Ano, finanční trhy otřesených zemí – například ruské trhy s měnami, akciemi a dluhopisy – jsou negativně postiženy. Paušálnější nákaza globálních finančních trhů, již geopolitická pnutí obvykle rozsévají, se však neobjevila.

Proč ta nevzrušenost? Jsou investoři příliš nevšímaví, nebo je zdánlivý nedostatek neklidu racionální, jelikož skutečné ekonomické a finanční důsledky současných geopolitických rizik jsou – alespoň prozatím – jen mírné?