Anniversary of Hiroshima and Nagasaki Justin Sullivan/Getty Images

Het nieuwe atoomgevaar

BERLIJN – Als iemand die in 1948 geboren is was het gevaar van een nucleaire Derde Wereldoorlog een maar al te reëel onderdeel van mijn kindertijd. Die dreiging – of op zijn minst de dreiging dat Oost- en West-Duitsland beide geheel vernietigd zouden worden – bleef bestaan tot aan het einde van de Koude Oorlog en de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Sindsdien is het gevaar van supermachten met kernwapens die een nucleair Armageddon kunnen veroorzaken substantieel gereduceerd, doch niet geheel verdwenen. Vandaag de dag is het grotere gevaar dat steeds meer kleine landen geregeerd door instabiele of dictatoriele regimes kernwapens zullen proberen te bemachtigen. Door een kernmacht te worden kunnen dit soort regimes hun eigen overleving veiligstellen, hun lokale of regionale geopolitieke belangen bevorderen, en zelfs een expansionistische agenda najagen.

In deze nieuwe situatie is de ‘rationaliteit van de wederzijdse afschrikking’ zoals in stand gehouden door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog geërodeerd. Als de huidige nucleaire proliferatie aanhoudt zal de lat voor het gebruik van kernwapens waarschijnlijk steeds lager komen te liggen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/G3pCcIW/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.