Jak zvládnout naši městskou budoucnost

NEW YORK – Do konce tohoto století bude naši planetu obývat deset miliard lidí, přičemž 8,5 miliardy bude bydlet ve velkých městech. Mohl by to být důvod k nočním můrám. Při dostatečné politické vůli, vizi a kreativitě – spolu s některými jednoduchými a praktickými změnami politiky – však možná budeme schopni vytvořit města snů.

Velká města představují těžiště hospodářské a společenské síly. Jsou tahouny národního a globálního rozvoje, neboť na jednom místě soustřeďují schopnosti, myšlenky i zdroje. Rychlý rozvoj měst však přináší vysoké náklady. Expandující města pohlcují půdu, která by se jinak využívala k produkci potravin. Vyčerpávají vodní zdroje, tvoří téměř 70% globální spotřeby energie a produkují více než 70% emisí skleníkových plynů.

Má-li být globální růst trvale udržitelný a spravedlivý, budeme muset změnit rovnováhu mezi rychlou urbanizací a neúprosnou spotřebou zdrojů, kterou tato urbanizace přiživuje. Takový je hlavní cíl Konference OSN o trvale udržitelném rozvoji, jež varovala před bezpříkladnými tlaky, které hospodářský růst vyvine v nadcházejících desetiletích na infrastrukturu (zejména na dopravu), bydlení, nakládání s odpady (především s nebezpečnými látkami) a dodávky energie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/f7uMnGC/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.