heikensten2_Jonathan WoodGetty Images_drought Jonathan Wood/Getty Images

Lytt til vitenskapen

STOCKHOLM – Årets nobelpriser er en påminnelse om alt vitenskapen har gjort for oss. Mens verden utålmodig venter på et gjennombrudd som kan få en slutt på pandemien, kan vi ikke lenger ta vitenskapen for gitt. Vitenskapsfolk verden rundt har tatt utfordringen på strak arm, ikke bare i utviklingen av vaksiner, behandlingsmåter og diagnoseverktøy, men også i vår forståelse av viruset og hvordan vi best kan beskytte oss mot det.

Samtidig er verden rammet av andre kriser som også krever vår oppmerksomhet. I år var den varmeste september måned som noensinne er målt. Millioner av mennesker merker allerede i dag de katastrofale konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer — fra voldsomme skogbranner til stigende havnivåer, fra farlige hetebølger til tørke og oversvømmelse. Fortsetter vi å slippe ut drivhusgasser i dagens tempo, vil mer ekstreme symptomer av denne typen gjøre seg gjeldende — med økt hyppighet og intensitet.

Foruten klimakrisen, blir de sosiale og økonomiske krisene stadig mer omfattende. Pandemien har svekket mange lands økonomier og forsterket mange former for ulikhet. Den har bidratt til økt mistillit og sosial uro rundt om i verden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/hcLJLxmnb