santos9_Alexis RosenfeldGetty Images_coraldiverbiodiversity Alexis Rosenfeld/Getty Images

Przyznajmy Pokojową Nagrodę Nobla Obrońcom Przyrody

BOGOTÁ – Bioróżnorodność i wkład natury w ludzi na całym świecie spada w niespotykanym dotąd tempie. Wymieranie gatunków przyspiesza, co ma poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka, bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego oraz zwalczania ubóstwa.

Musimy okazać solidarność z milionem gatunków zwierząt i roślin, które są obecnie zagrożone wyginięciem. Natura to polisa ubezpieczeniowa na życie dla 7,8 miliarda ludzi na świecie. Chroniąc ją, będziemy także bronić niezastąpionego zasobu gospodarczego. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego ze stycznia 2020 r. ponad połowa światowego PKB jest zależna od „usług naturalnych,” takich jak zapylenie, oczyszczanie wody oraz kontrola chorób. Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów zapewnia ochronę przed szeroką gamą zagrożeń: od kryzysów żywnościowych i wodnych po gwałtowne konflikty napędzane niedoborem zasobów.

Rok 2021 oraz 2022 będą kamieniami milowymi w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony i przywracania przyrody. Światowy Kongres Ochrony Przyrody organizowany co cztery lata przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody w Marsylii w zeszłym miesiącu utorował drogę Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Różnorodności Biologicznej w Kunming w Chinach (która odbędzie się w dwóch częściach, najpierw w październiku, a następnie w kwietniu przyszłego roku). Oczekuje się, że tam przedstawiciele z całego świata przyjmą ambitne nowe plany ratowania przyrody.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/D7wSXUIpl