santos9_Alexis RosenfeldGetty Images_coraldiverbiodiversity Alexis Rosenfeld/Getty Images

Geef de Nobelprijs voor de Vrede aan de beschermers van de natuur

BOGOTÁ – De biodiversiteit en de bijdragen van de natuur aan de mensheid in de hele wereld nemen in een ongekend tempo af. Het uitsterven van soorten gaat steeds sneller, met ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid, de voedsel- en waterzekerheid en de armoedebestrijding.

We moeten solidair zijn met de één miljoen dier- en plantensoorten die nu met uitsterven worden bedreigd. De natuur is een levensverzekering voor de 7,8 miljard mensen in de wereld. Door haar te beschermen verdedigen we ook een onvervangbare economische hulpbron. Volgens een rapport van het World Economic Forum van januari 2020 is ruim de helft van het mondiale bbp afhankelijk van ʻnatuurlijke diensten,ʼ zoals bestuiving, waterzuivering en ziektebestrijding. Het behoud van biodiversiteit en ecosystemen biedt dus zekerheid tegen een breed scala aan bedreigingen, van voedsel- en watercrises tot gewelddadige conflicten die worden aangewakkerd door schaarste van hulpbronnen.

De jaren 2021 en 2022 zullen mijlpalen zijn in de wereldwijde inspanningen om de natuur te behouden en te herstellen. Het vierjaarlijkse World Conservation Congress van de International Union for Conservation of Nature in Marseille heeft vorige maand de weg geëffend voor de United Nations Biodiversity Conference in Kunming, China (die in twee delen zal worden gehouden, eerst in oktober en dan in april volgend jaar). Verwacht wordt dat vertegenwoordigers van over de hele wereld daar een ambitieus nieuw raamwerk voor het behoud van de natuur zullen goedkeuren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/D7wSXUInl