Ne zelenému fundamentalismu

BORDEAUX – Klimatologie a její důraz na globální oteplování jsou ve vědě poměrně novým přírůstkem. Přesto se navzdory relativnímu mládí tohoto bádání objevuje zřetelný konsenzus: změna klimatu – za niž je podstatnou měrou, byť ne výhradně zodpovědná lidská činnost – dnes ohrožuje náš způsob života, a proto musíme vyvinout prostředky k boji proti ní.

Jsem však přesvědčen, že fundamentalistický přístup, který lze v některých kruzích vycítit, překračuje hranice přijatelného. Jak mohou fundamentalisté hájit omezování hospodářského růstu jako řešení problému globálního oteplování, když po celém světě jsou stamiliony mužů, žen a dětí, kteří stále žijí v naprosté chudobě a zoufale potřebují pomoc?

Lidé v chudých částech světa mají právo na ekonomický rozvoj, aby si mohli vyprodukovat vlastní potraviny, zajistit přístup k nezávadné vodě, žít v uspokojivých přístřešcích a požívat výhod, jež přinášejí nemocnice a školy. Jedná se o základní lidská práva a realizovat je lze jedině hospodářským růstem, nikoli stagnací.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/1g0g0EY/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.