0

Žádné přestávky prosím, jsme Evropané

Na Evropskou centrální banku je vyvíjen čím dál větší tlak, aby po Novém roce pozastavila další zvyšování úrokových sazeb. ECB se nesmí podvolit. Dosud věrohodnost Evropské centrální banky dostačovala na pevné zakotvení inflačních očekávání. Avšak udělat si teď pauzu, když evropské hospodářské posilování pokračuje zdatným tempem, by s sebou přinášelo zbytečné riziko pro stabilitu cen.

Třebaže rok 2006 byl pro Evropu co do růstu výborný, reálné úrokové sazby – úrokové sazby vyjádřené prostřednictvím zboží a služeb, oproti vyjádření penězi – se od počátku roku ani nepohnuly. To znamená, že evropská měnová politika nadále stimuluje hospodářský růst, navzdory skutečnosti, že k prosinci už bude platit, že v průběhu roku 2006 byly peněžní sazby navýšeny o 150 bazických bodů.

Vzhledem k tomu, že reálné sazby jsou tak nízké, přestávka po Novém roce by byla předčasná.

Zčásti se tlak na zabrždění váže k jarním prezidentským volbám ve Francii.