Žádný bianko šek pro Paulsona

NEW YORK – Záchranný balíček amerického ministra financí Hanka Paulsona ve výši 700 miliard dolarů v Kapitolu narazil. Právem: je chybně koncipován. Kongres by se vzdal své zodpovědnosti, kdyby dal ministru financí bianko šek. Návrh zákona předložený Kongresu dokonce obsahoval pasáž, která by ministrova rozhodnutí osvobozovala od možnosti přezkumu soudem či správní agenturou – vrcholné to naplnění snu Bushovy vlády o unitární exekutivě.

Paulsonův dosavadní výkon nevzbuzuje důvěru potřebnou k tomu, aby dostal volnou ruku pro nakládání s částkou převyšující 700 miliard dolarů. Právě jeho činy z minulého týdne vyvolaly krizi, která ze záchrany učinila nutnost. V pondělí nechal padnout Lehman Brothers a odmítl dát k dispozici státní prostředky na záchranu AIG. Už v úterý musel popřít sám sebe a za trestných podmínek poskytnout AIG úvěr ve výši 85 miliard dolarů.

Zánik Lehmanů narušil trh s cennými papíry. Velký fond peněžního trhu „šel do minusu“ a investiční banky, které spoléhaly na trh cenných papírů, měly potíže s financováním svých transakcí. Ve čtvrtek už byl v plném proudu hon na hotovost peněžních trhů a ke zhroucení jsme měli blíž než kdykoli dřív od 30. let minulého století. Paulson znovu otočil a navrhl systémovou záchranu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/oism56s/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.