0

Dagen van polio zijn geteld

GENEVE – Het is een zwaar jaar geweest voor Nigeria. De laatste 12 maanden is het land getroffen door zelfmoordaanslagen door kinderen en gruwelijke slachtingen door Boko Haram. De ruime meerderheid van de 276 schoolmeisjes die afgelopen jaar in Chibok ontvoerd werden wordt nog steeds vermist. En toch heeft Nigeria gedurende deze periode ondanks deze gruwelen stilletjes iets waarlijk opmerkelijks weten te presteren; een heel jaar zonder enkele nieuwe poliobesmetting.

Dit is een grote prestatie voor Nigeria en al zijn partners in de inspanning om de ziekte uit te roeien. Minder dan 30 jaar geleden teisterde polio 125 landen, waarbij 1000 kinderen per dag verlamd raakten. Tot nu toe waren er nog maar drie landen waar het virus nog als endemisch wordt beschouwd: Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Zorgfunctionarissen wachten er drie jaar mee om een land poliovrij te verklaren, maar de mijlpaal van een jaar in Nigeria doet de hoop rijzen dat we het laatste poliogeval in het land – en in heel Afrika – al meegemaakt hebben.

Naast de logistieke uitdaging elk kind in het meest bevolkte land van Afrika te bereiken moest de Nigeriaanse campagne ter uitroeiing van polio veiligheidsproblemen, oppositie door religieuze fundamentalisten, en welig tierende corruptie overkomen. Het feit dat een land zo getroebleerd als Nigeria een zo grote prestatie heeft weten te leveren mag gevierd worden en is niet alleen in het gevecht tegen polio aanleiding tot optimisme, maar ook voor de mondiale gezondheidsinspanningen in het algemeen. Het succes van Nigeria laat zien dat het mogelijk is om de wonderen van de moderne geneeskunst aan ’s werelds meest gemarginaliseerde en moeilijk bereikbare kinderen aan te bieden.

Dit heeft grote implicaties voor het omlaag brengen van de kindersterfte. De kinderen die eerder niet bereikt werden met poliovaccins leven in gemeenschappen met weinig tot geen toegang tot systematische immunisatie, maternale gezondheidszorg, voedingssupplementen, ontworming en malariapreventie. Dit zijn de kinderen die het meeste gevaar lopen hun vijfde verjaardag niet te halen.

Het Nigeriaanse succes in het bereiken van deze kinderen is het resultaat van de inspanningen van duizenden plaatselijke vrijwilligers, waarvan sommigen tijdens dit proces het leven gegeven hebben. Sinds 2012 is er praktisch een vervijfvoudiging geweest van het aantal vrijwilligers betrokken bij het mobiliseren van de gemeenschap tijdens immunisatiecampagnes.

Ondertussen wisten de regering, en mondiale gezondheidsorganisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, groepen uit het maatschappelijk middenveld en gemeenschapsleiders in onderlinge samenwerking de hiaten die van oudsher de toegang tot poliovaccins beletten te identificeren en te dichten. Begin 2012 bijvoorbeeld zette de Nigeriaanse overheid speciale centra voor noodhulp op om gegevensstromen te coördineren, beslissingsprocessen te faciliteren, en mogelijkheden tot aansprakelijkheid binnen het programma te verbeteren. Met steun van Gavi, the Vaccine Alliance, installeerde Nigeria ook meer dan 1600 vriezers die werken op zonne-energie en cruciaal zijn in garantie dat de vaccins tijdens hun lange reis door de distributieketen veilig en effectief blijven.

Deze investeringen in fysieke en sociale infrastructuur zijn een manier om kinderen tegen een hele reeks ziektes te beschermen. Poliowerkers in Nigeria besteden al meer dan de helft van hun tijd aan het bieden van services die niet gerelateerd mar wel van levensbelang zijn. De infrastructuur heeft geholpen nieuwe vaccins te introduceren - zoals geconjugeerde vaccins tegen pneumokokken die beschermen tegen longontsteking, de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen beneden de vijf – en een verbeterde dekking van systematische vaccinaties tegen de mazelen en de rode hond. Dankzij de coördinatiecentra voor noodhulp heeft deze infrastructuur zelfs geholpen de ebola uitbraak in Nigeria van 2014 te beteugelen, door het traceren van contacten en inspectie mogelijk te maken.

Deze inspanningen hebben als verder voordeel dat Nigeria zijn poliovrije status verstevigt. De zorginfrastructuur die is geïmplementeerd tijdens de campagne ter uitroeiing heeft de inzet van injecteerbare poliovaccins mogelijk gemaakt, die de orale vaccins zullen complementeren bij de verzekering dat het virus niet terug zal keren.

Dit patroon was hetzelfde in India, het meest recente land dat officieel poliovrij werd verklaard, met geen nieuwe gevallen sinds 2010. De infrastructuur die daar is opgezet om poliovaccins aan te bieden wordt nu gebruikt om de dekking van systematische immunisatie te vergroten, zoals met het 5-in-1 pentavalent vaccin. India kan zijn anti-poliocampagnes nu gaan afbouwen, maar toch zijn poliovrije status in stand houden.

Tot nu toe zijn er in 2015 wereldwijd slechts 34 gevallen van polio gedocumenteerd, waarvan de meerderheid in Pakistan. Er bestaat nu een zeer waarschijnlijk vooruitzicht dat we voor eind 2016 getuige kunnen zijn van het laatste geval van polio ooit; een ziekte die ooit miljoenen mensen bedreigde. Om de ziekte uit te bannen echter moeten we successen als in Nigeria verder uitbouwen en de inspanningen tot systematische immunisatie versterken. Het einde aan polio zou niet alleen de nederlaag van een verschrikkelijke ziekte moeten markeren, maar ook het begin van een nieuwe fase in de pogingen om lijden en sterfte onder kinderen te verkleinen waarvan de voordelen nog generaties lang door zullen spelen.

Vertaling Melle Trap