0

Poslední vzdor obrny

ŽENEVA – Nigérie zažila perný rok. Za posledních 12 měsíců země utrpěla útoky dětských sebevražedných atentátníků a brutální masakry prováděné uskupením Boko Haram. Velká většina z 276 školaček unesených loni v Čiboku se stále pohřešuje. Přesto se během této doby, navzdory těmto hrůzám, Nigérii podařilo dosáhnout opravdu pozoruhodného výkonu: celý rok uběhl bez jediného nového případu dětské přenosné obrny.

Pro Nigérii a všechny její partnery ve snaze vymýtit tuto chorobu je to vynikající úspěch. Před necelými 30 lety obrna sužovala 125 zemí a způsobovala ochrnutí tisíce dětí denně. Doposud existovaly už jen tři země, kde se virus stále považoval za endemický: Afghánistán, Pákistán a Nigérie. Zdravotníci čekají tři roky, než zemi prohlásí za zbavenou obrny, ale roční milník vzbuzuje naděje, že poslední případ přenosné obrny v Nigérii – a v celé Africe – je za námi.

Kromě náročného logistického úkolu dostat se v nejlidnatější zemi Afriky ke každému dítěti musela nigerijská kampaň usilující o vykořenění obrny překonávat bezpečnostní nástrahy, odpor náboženských fundamentalistů a rozbujelou korupci. Skutečnost, že zemi tak zatížené problémy jako Nigérie se podařil takový počin je důvodem k oslavě a optimismu, nejen v boji proti obrně, ale v globálních zdravotnických snahách obecně. Nigerijský úspěch ukazuje, že zázraky moderního lékařství lze vnést do světa dětí, které jsou nejvíce přehlížené a nejhůře dostupné.

Má to obrovské důsledky pro snižování dětské úmrtnosti. Děti, k nimž se dříve vakcíny proti obrně nedostaly, žijí v komunitách s malým nebo žádným přístupem k pravidelnému očkování, zdravotní péči o těhotné matky, výživovým doplňkům, odčervení či prevenci malárie. Právě tyto děti jsou nejvíce ohrožené úmrtím před dosažením pátých narozenin.

Úspěšnost Nigérie při zajišťování péče o tyto děti je plodem úsilí tisíců oddaných místních dobrovolníků, z nichž někteří přišli během své snahy o život. Od roku 2012 se počet dobrovolníků zapojených do aktivizace komunit během očkovacích kampaní zvýšil téměř pětinásobně.

Zároveň se vládám, globálním zdravotnickým organizacím jako Světová zdravotnická organizace, organizacím občanské společnosti a komunitním lídrům ve vzájemné spolupráci podařilo pojmenovat a překonat trhliny, které dříve komplikovaly přístup k vakcínám proti obrně. Počátkem roku 2012 například nigerijská vláda zřídila specializovaná centra nouzového řízení, jejichž úkolem je koordinovat toky dat, usnadňovat rozhodování a zlepšovat v rámci programu zodpovědnost. S podporou vakcinační aliance Gavi rovněž Nigérie rozmístila přes 1600 solárně napájených chladniček, které jsou nezbytné pro to, aby vakcíny během dlouhé cesty distribučním řetězcem zůstaly bezpečné a účinné.

Tyto investice do fyzické a sociální infrastruktury zajišťují prostředky ochrany dětí před řadou nemocí. Už dnes pracovníci zaměření na obrnu v Nigérii tráví víc než polovinu času poskytováním nesouvisejících, ale nezbytných služeb. Tato infrastruktura pomohla se zavedením nových vakcín – například sdružené pneumokokové vakcíny, které chrání před zápalem plic, největším zabijákem dětí ve věku do pěti let – a zvýšila pokrytí pravidelným očkováním proti spalničkám a zarděnkám. Díky centrům nouzového řízení tato infrastruktura také pomohla v Nigérii roku 2014 zastavit šíření eboly, neboť umožnila dozor a dohledávání osob, které přišly do styku s nakaženými.

Tyto snahy mají další přínos, neboť upevňují status Nigérie jako země zbavené přenosné obrny. Zdravotnická infrastruktura vytvořená během kampaně za vymýcení obrny umožnila distribuci injekčních vakcín proti nemoci, které doplní orální vakcíny, aby se zajistilo, že se virus nevrátí.

Podle stejného vzorce proběhlo potlačení obrny v Indii, zatím poslední zemi, která byla oficiálně prohlášena za zbavenou této metly, neboť se tu neobjevil žádný případ od roku 2010. Infrastruktura vytvořená k distribuci vakcín proti obrně se teď využívá k posílení pravidelného očkování, například pentavakcínou kombinující pět látek. Indie teď může utlumit své kampaně za vymýcení obrny, a přesto si zachovat status země bez obrny.

V roce 2015 bylo zatím na celém světě zaznamenáno 34 případů obrny – většina v Pákistánu. Objevila se velice reálná vyhlídka, že do konce roku 2016 bychom mohli být svědky posledního případu přenosné obrny – nemoci, která kdysi ohrožovala miliony lidí. K vymýcení této choroby však budeme muset stavět na úspěších, jako je ten nigerijský, a posílit pravidelná očkování. Konec obrny by neměl znamenat jen porážku této strašlivé nemoci, ale také začátek nové fáze snah omezujících utrpení a umírání dětí, jejichž přínosy pocítí nadcházející generace.

Z angličtiny přeložil David Daduč