Buy-down půjčky – šance pro vzdělání

WASHINGTON, DC – Loňský rok byl pro rozvojové země důležitý, i kdyby jen proto, že si svět připomněl skutečnou hodnotu tamního vzdělání. Malála Júsufzajová, mladá Pákistánka, která se vyslovila za právo dětí chodit do školy – poté, co přežila pokus o atentát ze strany talibanského ozbrojence –, přednesla pádné argumenty, že neposkytnout dítěti v rozvojovém světě vzdělání je podstatně nákladnější než mu ho poskytnout.

V době, kdy se vzdělání opět dostává jednoznačně do popředí, si získávají dynamiku nové trendy, z nichž mnohé splývají s „inovativními financemi“ – konceptem, který si v obtížných ekonomických časech velmi oblíbili politici a praktici orientovaní na rozvoj. Zejména nástup takzvaných buy-down půjček by mohl podpořit financování vzdělání ze strany zdráhavých dárcovských zemí.

Buy-down je transakce, při níž třetí strana splatí část půjčky změkčením jejích podmínek nebo snížením nesplacené jistiny, čímž zbaví vypůjčovatelskou zemi všech nebo části budoucích závazků spojených se splácením. Jelikož se buy-down aktivuje po dosažení určitého předem definovaného cíle, podporují tyto transakce financování založené na výsledcích, což podněcuje kvantifikovatelné reformy, které by se jinak možná neuskutečnily.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3uQWqj0/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.