mfespinosa3_Johannes SimonGetty Images_flags Johannes SimonGetty Images

Nowa Wizja Globalnej Współpracy

NOWY JORK – Świat stoi w obliczu szeregu poważnych zagrożeń – od nacjonalizmu czy rywalizacji wielkich mocarstw po rosnące nierówności – które uniemożliwiają społeczności międzynarodowej współpracę w celu rozwiązania innych złożonych wyzwań jak dystrybucja szczepionek COVID-19 i przyspieszenie tempa zmian klimatycznych. Jednak globalne kryzysy wymagają globalnych rozwiązań, a sekretarz generalny ONZ António Guterres w swoim długo wyczekiwanym raporcie Nasza Wspólna Agenda przedstawił nową wizję współpracy wielostronnej.

Napisany w odpowiedzi na zobowiązania przyjęte na 75-tym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w zeszłym roku, ten wspólny program jest wezwaniem do lepszego i bardziej inkluzywnego globalnego zarządzania potrzebnego do zbudowania bardziej ekologicznej, sprawiedliwszej i bezpieczniejszej przyszłości. Niezwykły pod względem długości, treści i zakresu raport ONZ-tu oferuje zestaw obiecujących pomysłów na odważną, ale pragmatyczną strategię transformacji.

Rekomendacje Guterresa kładą nacisk na przyspieszenie wdrażania istniejących umów międzynarodowych, począwszy od porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r. i Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Oprócz tych ważnych inicjatyw mających na celu ochronę naszych globalnych dóbr wspólnych, ustanowienie nowego forum do zarządzania nimi stało się moralnym i praktycznym imperatywem. Guterres wkracza tutaj na nowy grunt, wzywając prawie nieistniejącą już Radę Powierniczą ONZ do zmiany przeznaczenia, aby nadzorowała zarządzanie oceanami, atmosferą i przestrzenią kosmiczną. Ten zrewitalizowany organ zarządzający byłby również odpowiedzialny za poprawę dostarczania dóbr publicznych i reagowanie na globalne zagrożenia.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/yQ02fDOpl