Nová politická paradigmata pro nový svět

WASHINGTON – V uplynulém čtvrtstoletí se globální hospodářství těšilo pozoruhodnému údobí stabilního růstu a nízké inflace. Mnoho hybatelů politik se tímto takzvaným „Velkým zklidněním“ nechalo ukolébat a získalo falešný pocit jistoty s ohledem na svou schopnost řídit ekonomiku a zvládat finanční krize. Když ale Velké zklidnění metastazovalo ve Velkou recesi, na světlo vyšly fatální nedostatky konvenčního myšlení. Jedním z nejzřetelnějších bylo, jak žalostně jsme dokázali pochopit vazby mezi finanční soustavou a širší ekonomikou – stejně jako vazby mezi zeměmi.

Dnes, kdy se tvůrci politik poohlížejí po nových paradigmatech pro řízení ekonomiky v roce 2011 a dalších letech, bude mít porozumění těmto vazbám zásadní význam pro podporu hospodářského růstu a současné snížení rizika krize. Neméně důležité je uvědomit si, že spoluprací můžeme vybudovat úspěšnější a stabilnější globální ekonomiku, ku prospěchu všech zemí.

Dovolte mi vyložit, co to znamená pro tři politické cíle: vybudování silnějšího a bezpečnějšího finančního sektoru, dosažení vyváženějšího a stabilnějšího růstu a řízení velkých a kolísavých kapitálových toků.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MBNI4Fn/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.