0

Nový model Číny

Jako každý rok se čínská politická špička sjíždí do přímořského letoviska v Pej-taj-che. Jejich hlavním tématem - na které se spolu s nimi zaměřuje vesměs celý svět - je nástupnictví prezidenta Ťiang Ce-mina a premiéra Ču Žung-ťi. Jakou Čínu zdědí Ťiangovi nástupci? Svou analýzu nabízí Keniči Ómae.

V příštích desetiletích se z Číny stane zcela nová politická a ekonomická entita. Čína, která bude brutálně konkurovat jak v politice, tak na světových trzích, se vedle Spojených států stane nejvlivnějším státem světa.

K takovému posunu v globální rovnováze sil dochází zhruba jen jednou za sto let a lze jej přirovnat k vzestupu Spojených států coby světové mocnosti před sto lety. Za významností této změny stojí zčásti radikální a rapidní posun uvnitř čínského režimu. Vzhledem k jeho nenadálosti bychom nad ním mohli mávnout rukou a označit jej za náhodu. Ovšem restrukturalizace Číny pokračuje a ovlivní nejen všechny stránky jejího života, ale i její globální postavení.

Čínská lidová republika dnes představuje dva systémy: centralizovanou autokratickou komunistickou administrativu, které vévodí přežitá ideologie a vojenské zájmy, a decentralizovaný hospodářský režim volného trhu. Ať už to Čína dělá záměrně či nikoli, reorganizuje se tak, aby nalezla rovnováhu mezi ústřední mocí a společným zájmem na jedné straně a decentralizovanou svobodou na straně druhé - stejně tak, jako agilní firmy hledají rovnováhu mezi prací z domova a prací v kanceláři. Výsledkem je naprosto nový geopolitický model - stát jako korporace.