104

De nieuwe generatiekloof

NEW YORK – Er is iets interessants aan de hand in de stempatronen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan: jongeren stemmen op manieren die heel anders zijn dan die van hun ouders. Er lijkt een grote kloof te zijn ontstaan, die niet zozeer is gebaseerd op inkomen, onderwijs of geslacht, maar op de generatie waartoe de kiezers behoren.

Er zijn goede redenen voor deze kloof. De levens van ouderen en jongeren, zoals die nu worden geleefd, verschillen van elkaar. Hun verleden is anders, en dat geldt ook voor hun toekomst.

De Koude Oorlog was bijvoorbeeld al voorbij voordat sommige van de huidige jongeren waren geboren, terwijl anderen nog kinderen waren. Woorden als 'socialisme' hebben niet meer dezelfde betekenis die zij ooit hadden. Als 'socialisme' betekent dat je een samenleving creëert waarin gedeelde zorgen niet worden genegeerd – waarin mensen zich bekommeren om andere mensen en om de omgeving waarin ze leven – dan zij dat zo. Ja, er kunnen een kwart- of een halve eeuw geleden onder diezelfde vlag mislukte experimenten hebben plaatsgevonden; maar de experimenten van vandaag de dag lijken niet op die uit het verleden. Het mislukken van die experimenten van vroeger zegt dus niets over de nieuwe.

Oudere Amerikanen en Europeanen uit de hogere middenklasse hebben een goed leven geleid. Toen zij deel gingen uitmaken van de beroepsbevolking, lagen er goedbetaalde banen op hen te wachten. De vraag die zij zichzelf stelden was wat zij wilden gaan doen, niet hoe lang ze nog bij hun ouders zouden moeten blijven wonen vóórdat ze een baan zouden krijgen die hen in staat zou stellen op zichzelf te gaan wonen.