104

Nová generační propast

NEW YORK – Na obou březích Atlantiku se objevuje cosi zajímavého ve struktuře volebních výsledků: mladí lidé volí způsoby, jimiž jsou výrazně vzdáleni svým rodičům. Rozevřela se zřejmě velká propast, nezakládající se tolik na příjmu, vzdělání ani pohlaví jako na generační příslušnosti voličů.

Tato propast vyvěrá z pochopitelných příčin. Životy, jak je dnes vedou starší a mladší, se liší. Různé mají minulosti i vyhlídky.

Studená válka například skončila dřív, než se někteří narodili, popřípadě v době, kdy ještě byli děti. Slova jako socialismus už nenesou stejný význam jako kdysi. Jestliže socialismus znamená vytváření společnosti, kde se společné zájmy neberou zkrátka, tedy kde lidé mají starost o ostatní a o prostředí, ve kterém žijí, budiž. Ano, před čtvrtstoletím či půlstoletím se pod tímto názvem uskutečnily nevydařené experimenty, ale ty dnešní nenesou s těmi minulými žádnou podobnost. Neúspěch někdejších experimentů neříká vůbec nic o pokusech nových.

Starší Američané a Evropané z vyšší střední třídy prožili dobrý život. Když vstupovali do řad pracovních sil, čekala na ně dobře ohodnocená místa. Otázkou, kterou si kladli, bylo, co chtějí dělat, nikoli jak dlouho budou muset bydlet u rodičů, než získají zaměstnání, které jim umožní nastěhovat se do vlastního.