20

Een strategie om Europa te verenigen en te beschermen

BRUSSEL – Het doel en zelfs de overleving van de Europese Unie staan als nooit tevoren ter discussie. En toch hebben de Europese burgers en de wereld een sterke EU nu harder nodig dan vroeger.

De afgelopen jaren is de bredere Europese regio minder stabiel en onveiliger geworden. Bovendien worden de levens van alle Europese burgers rechtstreeks geraakt door de crises binnen en buiten de grenzen van de EU.

In uitdagende tijden als deze moet een sterke EU er één zijn die strategisch denkt, een visie deelt en samen optreedt. In de nasleep van het besluit van Groot-Brittannië om de EU te verlaten zullen wij Europeanen opnieuw moeten nadenken over hoe onze Unie werkt; maar we weten heel goed waarvóór we moeten werken. We weten wat onze principes, belangen en prioriteiten zijn. Dit is geen tijd voor politieke onzekerheid. De EU heeft een strategie nodig die een gedeelde visie paart aan gemeenschappelijke actie.

Geen van de lidstaten van de EU heeft, op eigen merites, de kracht om de dreigingen waarvoor Europa staat het hoofd te bieden. Ook kunnen zij de kansen die de hedendaagse mondiale economie biedt niet zelfstandig grijpen. Maar als een Unie van ruim een half miljard burgers is het potentieel van Europa ongekend.