20

Strategie sjednocení a zabezpečení Evropy

BRUSEL – Smysl – a dokonce i přežití – Evropské unie se dnes zpochybňuje jako nikdy dříve. Ve skutečnosti však dnes evropští občané i svět potřebují více než kdy dříve silnou EU.

Širší evropský region se stal v posledních letech méně stabilním a méně jistým. Krize uvnitř EU i mimo ni mají navíc přímý dopad na životy všech evropských občanů.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

V náročných dobách, jako je tato, lze za silnou pokládat takovou EU, která uvažuje strategicky, sdílí stejnou vizi a společně jedná. Poté, co voliči ve Velké Británii odhlasovali „brexit“ z EU, se my Evropané skutečně budeme muset znovu zamyslet nad otázkou, jak naše unie funguje; víme však velmi dobře, oč musíme usilovat my. Víme, jaké jsou naše zásady, zájmy a priority. Na politickou nejistotu dnes není vhodná doba. EU potřebuje strategii, ve které se budou snoubit společná vize a společná akce.

Žádný z členských států EU nemá dost síly k řešení hrozeb, jimž Evropa čelí, bude-li jednat sám. Stejně tak nemůže žádný stát osamoceně využít příležitostí, které nabízí dnešní globální ekonomika. Naopak potenciál Evropy coby unie čítající více než půl miliardy občanů nemá na světě obdoby.

Naše diplomatická síť je široká a hluboká, takže pokrývá každý kout zeměkoule. Ekonomicky patříme spolu s Čínou a Spojenými státy do skupiny G3. Pro téměř všechny země na světě jsme špičkový obchodní partner a zahraniční investor. Členské státy EU společně investují do rozvojové spolupráce více než celý zbytek světa dohromady.

Je ovšem zřejmé, že v Evropě tohoto potenciálu plně nevyužíváme, alespoň ne prozatím. Drtivá většina našich občanů chápe, že potřebujeme přijmout společnou zodpovědnost za svou roli ve světě. Také naši partneři očekávají, že EU bude hrát významnou úlohu, mimo jiné i jako zajišťovatel globální bezpečnosti.

EU dokáže naplnit potřeby svých občanů a zajistit funkčnost svých partnerství pouze za předpokladu, že budeme všichni jednat společně – instituce EU i národní vlády, a to na všech úrovních. Právě to je cílem Globální strategie pro evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou jsem nedávno představila vedoucím činitelům členských států, Evropské komisi a Evropské radě.

Tato strategie, v EU první za posledních více než deset let, se zaměřuje na obranné kapacity a kontraterorismus stejně jako na pracovní příležitosti, sociální začleňování a lidská práva. Zabývá se nastolováním míru a odolností států a společností v Evropě i mimo ni.

EU se vždy pyšnila svou měkkou sílou – a budeme se jí pyšnit i nadále, protože jsme v tomto směru nejlepší na světě. Představa, že Evropa je výlučně „civilní mocností“, však neodpovídá vyvíjející se realitě. EU například v současnosti vede 17 vojenských a civilních operací po celém světě. V místech tak vzdálených, jako jsou Afghánistán a Kongo, Gruzie a Sahel, Moldavsko, Somálsko a Středozemní moře, všude tam slouží pod evropskou vlajkou tisíce mužů a žen. Pro dnešní Evropu jsou měkká a tvrdá síla spojené nádoby.

Zmíněná strategie podporuje ambici strategické autonomie pro EU, která je nezbytná k prosazování společných zájmů našich občanů a také našich principů a hodnot. Víme však, že tyto priority se nejlépe prosazují v situaci, kdy nejsme sami, a v mezinárodním systému založeném na multilateralismu a pravidlech, nikoliv na globálních policistech a osamělých válečnících.

Proto bude EU pokračovat v prohlubování transatlantického pouta i našeho partnerství s NATO a současně navazovat kontakty s novými hráči a zkoumat nové formáty při prosazování své strategie. Bude investovat do regionálních institucí a do spolupráce uvnitř regionů i mezi nimi. A budeme podporovat reformy globálního řízení, které dokážou naplnit výzvy tohoto století.

Přitom budeme postupovat praktickým a zásadovým způsobem, dělit se s partnery o globální zodpovědnost a přispívat k jejich síle. Dvě desetiletí šíření globálních nejistot nám dala jasné ponaučení: slabiny mého souseda a mého partnera jsou i mými slabinami. Proto nebudeme lpět na iluzi, že mezinárodní politika může být hrou s nulovým součtem.

Budeme-li odhodlaně jednat tímto způsobem, pak na tom bude každý z členských států EU – i každý občan naší unie – lépe. Všech zde nastíněných cílů však lze dosáhnout pouze ve skutečně sjednocené a oddané Evropě. Spojit všechny naše kultury dohromady, dosáhnout společných cílů a uspokojit společné zájmy je každodenní úkol, ale zároveň se v tom skrývá i naše největší síla: právě rozmanitost nás činí silnými.

Naše zájmy jsou vskutku společnými evropskými zájmy a lze je uspokojit pouze společnými prostředky. Proto mají všichni Evropané a všechny členské státy EU společnou zodpovědnost posilovat naši unii.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Lidé v Evropě potřebují jednotu cílů i jednotný postup našich členských států. Křehký svět volá po sebevědomější a zodpovědnější EU vybavené zahraniční a bezpečnostní politikou orientovanou navenek a dopředu. Nová globální strategie nás povede při budování unie, která bude skutečně naplňovat potřeby, naděje a tužby svých občanů, bude stavět na úspěchu 70 mírových let a zároveň bude natolik silná, aby dokázala přispívat k míru a bezpečnosti v našem regionu i na celém světě.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.