0

Nová Evropa chytila od staré rýmu

LONDÝN – Když vlády z celé západní Evropy začaly zachraňovat banky a jejich střadatele, východní Evropané to nervózně sledovali, protože si nebyli jistí, co bude globální finanční bouře znamenat pro ně. Nyní tato bouře udeřila a křehká pouta evropské solidarity jsou podrobována zkoušce.

Dvě země – Maďarsko a Ukrajina – už požádaly o velké podpůrné balíky. Několik dalších by to mohlo učinit během příštího měsíce, pokud zmrzlé úvěrové trhy neroztají. Bude-li současná situace pokračovat až do konce roku, což nelze vyloučit, mohla by vážnou bankovní krizi zažít řada dalších zemí.

Východní Evropa podnikla v posledních dvou desetiletích rozsáhlé reformy a přijala za svou globální finanční integraci. Zahraniční, většinou evropské banky vstoupily na tyto trhy s nevídanou rychlostí a silou. Tyto banky se stále častěji zaměřovaly na riskantnější malé a střední firmy a pomáhaly lidem kupovat si vlastní domy a zakládat nové společnosti. Úspěšný finanční rozvoj se však dnes stává v těchto zemích strašákem.

Země rozvíjející se Evropy až dosud odolávaly globálnímu finančnímu tlaku pozoruhodně dobře a úspěšně se potýkaly jak se zpomalením na významných exportních trzích, tak i s rostoucími náklady na půjčky. Žádná otevřená ekonomika však nedokáže vzdorovat naprostému uzavření úvěrových trhů. Možná se staly příliš závislými na levných úvěrech, ale v tomto ohledu nebyly jediné.