pelluchon1_Getty Images_ecology Getty Images

Ekologie jako nové osvícenství

PAŘÍŽ – Osvícenské ideje vědeckého racionalismu a technologické nadvlády nás přivedly na okraj propasti. Pokud se nepřihlásíme k novému osvícenství – k takovému, jehož jádrem budou ekologie a ohleduplnost –, nebude pro nás cesty zpět.

Osvícenství, které zapustilo kořeny v Evropě v osmnáctém století, zavrhlo staré normy a nabídlo příslib budoucnosti bez hranic. Jednotlivci začali věřit, že mohou vzít osud do vlastních rukou a vymanit se z pout náboženství, tradic a přírody. Racionalita je měla osvobodit od předsudků i nedostatku a uvést je do nového světa poklidné hojnosti, rovnosti a všeobecných lidských práv.

Zkušenost dvacátého století ovšem naznačuje, že tato vize, jakkoliv je v mnoha ohledech chvályhodná, byla hluboce pomýlená, a navíc se částečně podepsala na neblahém řetězci poškozování přírody a vraždění v průmyslovém měřítku. A destruktivní logika falešného dualismu člověka a přírody ohrožuje naši civilizaci i nadále.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/y8IA4rHcs