0

Nepodléhejte e-horečce

NEW YORK: Začnu rovnou varováním: nepodléhejte novodobé zlaté horečce. Kdo byl ve Spojených státech někdy marketinkovým ředitelem, může se postavit na roh hlavní ulice v Palu Altu v Silicon Valley a bez problémů tam zakrátko získat pětadvacet milionů dolarů na internetovou stránku o siamských kočkách. (Za další týden by někdo další spustil stránku o kočkách perských.) Stejně tak se kdokoli z finančního sektoru může vykašlat na perspektivní místo u Citibank, získat tři společníky, z nichž aspoň jeden umí programovat, a bez větších potíží dá dohromady sto milionů dolarů na investici do internetu. Tito lidé si totiž navzájem prodávají nápady. Ceny letí nahoru a oni se na znak uznání plácají po zádech.

Vzbuzuje to hrůzu. Vzniká jen málo reálné hodnoty. Představme si, že dvacet firem spustí na internetu stránku o kočkách. Každá z nich bude počítat s dvacetiprocentním podílem na trhu. Jen si to pořádně spočítejte: nemůže to fungovat! Čili přesto, že nástup obchodního kapitálu pro investice na internetu mimo severní Ameriku vítám, mám strach. Dokážu si představit, že se budou opakovat stejné pošetilosti. Tři pašáci – a jejich jména neřeknu, protože na mě neučinili pražádný dojem – se rozhodli založit podnikatelský kapitálový fond pro investování do moderních technologií v Evropě; vědí, že snadno dají dohromady sto milionů dolarů.

Dokonce lidé, kteří kdysi investovali do ruské ropy a ruských oceláren, jdou s proudem. Od jednoho z nich, Borise Jordana, jsem nedávno dostala fax, kde mi píše, že zakládá kapitálový fond pro investice do evropských moderních technologiích, a zda bych pro něj nechtěla pracovat. Takže z dob, v nichž byl nedostatek podnikatelského kapitálu a nedostatek zájmu, se pomaličku přesouváme k bodu, kde ho je habaděj.

Jeden artikl nicméně zůstává nedostatkový: lidé, kteří vědí, co dělají. Většina internetových nápadů je úžasných jako takových, ale schází jim to, díky čemu mohou prorazit a vydělat. Scházejí lidé, kteří se vyznají v obchodě. Není kouzlem vytvořit stránku na internetu, ale hodně kouzel a umění vyžaduje nábor zaměstnanců, dosažení toho, že si prodejní manažer bude rozumět s marketinkovým manažerem, zaručení toho, že zboží objednané elektronicky bude dodáno i fyzicky, hledání lidí, kteří zvedají telefony a vůbec orientace v obchodní tlačenici. Měsíční zvýšení prodeje o 20 % ještě nemusí neznamenat, že o 20 % porostl i váš elektronický internetový byznys. Mějte se na pozoru před lidmi, co tvrdí, že rozběhnout internetové obchodování je snadné.