16

Nový začátek pro Řecko – a pro Evropu

KIEL – Řecko naléhavě potřebuje jasné uvažování. Do neschopnosti splácet dluhy doposud nesklouzlo jen proto, že Evropská centrální banka skrze svůj program nouzové likvidní pomoci (ELA) nadále poskytuje finance řecké centrální bance. Ta peníze dál půjčuje tamním komerčním bankám, které je pak půjčují občanům Řecka a zahraničním věřitelům. Problém je, že obě tyto skupiny vypůjčovatelů převádějí obrovské sumy peněz do dalších zemí.

Výsledkem je, že přečerpání úvěrů pro řeckou centrální banku roste v posledních měsících o téměř miliardu eur denně. Pokud Řecko ztratí schopnost splácet a odejde z eurozóny, tato přečerpání nebudou splacena.

Financování z ELA předpokládá, že řecké ekonomice dočasně schází likvidita, ale není insolventní. Takový předpoklad je zjevně mylný. Vzdor veškeré strázni, již Řecko zakouší (30% propad agregátní poptávky od posledního cyklického vrcholu a vzestup nezaměstnanosti na víc než 25 % pracovních sil), není řecké hospodářství ani zdaleka tak konkurenceschopné, aby své dluhy dokázalo splatit.

Součástí příčin je, že přetrvává silná korupce a stále je zoufale omezená administrativní schopnost vybírat daně. Hlavní nápor fiskální přísnosti přitom nesou řecké domácnosti s nízkými příjmy. Krátce, šlamastyka pokračuje.