Woman in distress

Goed met angst omgaan

NEW YORK – Als onderzoekers de werkzaamheid van nieuwe angsttherapieën willen evalueren, is de traditionele aanpak te bestuderen hoe ratten of muizen zich in ongemakkelijke of stressvolle situaties gedragen. Knaagdieren schuwen fel verlichte, open plekken, waar ze – in het wild – een makkelijke prooi zouden vormen. In testomstandigheden zijn ze daarom van nature geneigd om gebieden op te zoeken die slecht zijn verlicht of zich dichtbij de wanden bevinden. Hoe meer tijd een proefdier doorbrengt in gebieden waar het onbeschermd is, des te werkzamer het geneesmiddel tegen angststoornissen wordt geacht te zijn.

Toch lukt het de medicijnen die de vrucht zijn van deze benadering feitelijk niet heel goed om mensen minder angstig te maken. Noch de patiënten noch hun therapeuten beschouwen de beschikbare opties  – waaronder benzodiazepines als valium en selectieve serotonine-blokkers als Prozac of Zoloft – als adequate behandelingen van angststoornissen. Na decennia van onderzoek hijsen een paar grote farmaceutische bedrijven nu zelfs de witte vlag en bezuinigen ze op pogingen om nieuwe geneesmiddelen tegen angststoornissen te ontwikkelen.

Maar we kunnen het ons niet veroorloven de behandeling op te geven van deze stoornissen, waarbij zeer verschillende vormen van angst een rol kunnen spelen. Acute angstgevoelens doen zich voor wanneer een mogelijke bron van kwaad dicht in de buurt is of zich zeer waarschijnlijk zal gaan manifesteren, terwijl ongerustheid doorgaans te maken heeft met mogelijk onheil in de toekomst. Wereldwijd heeft 15% van de mensen levenslang last van angststoornissen, en de kosten voor de samenleving zijn enorm. Eind jaren negentig werd geschat dat de economische last van angststoornissen in totaal ruim $40 mrd bedroeg. De totale kosten zijn waarschijnlijk aanzienlijk hoger, omdat veel angststoornissen nooit als zodanig worden gediagnosticeerd.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3iFWQ3W/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.