Mýtus o nulových čistých emisích

BERLÍN – Emise ze spalování uhlí, ropy a plynu zahřívají naši planetu tak rychlým tempem, že se stále kolísavější a nebezpečnější klimatické podmínky zdají téměř nevyhnutelné. Je zřejmé, že musíme rychle snížit objem emisí a současně vyvinout alternativní zdroje energie, které nám umožní ponechat fosilní paliva v zemi.

Tento úkol je tak jednoznačný, až to šokuje. Přesto klimatické změny v posledních několika desetiletích narážejí na tolik politické lhostejnosti, falešných informací a zbožných přání, že místo abychom vyvíjeli úsilí řešit základní příčiny, vidíme kolem sebe jen neúčinná nebo neuskutečnitelná řešení. Tato „řešení“ přitom často stojí na neexistujících či riskantních nových technologiích.

Takový přístup je nesmírně účelový, neboť neohrožuje ani zavedené pořádky, ani ortodoxní společensko-ekonomické poučky. Klimatické modely stojící na nereálných technologiích však oslabují vědomí nutnosti zavést hluboké strukturální změny, které jsou k odvrácení klimatické katastrofy potřebné.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/xx5477w/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.