uk wage protest Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images

Politické kořeny klesajícího růstu mezd

NOVÉ DILLÍ – Už je to oficiální: pracující po celém světě si pohoršují. Nejnovější Globální zpráva o mzdách Mezinárodní organizace práce (MOP) konstatuje, že pomineme-li Čínu, reálné (inflačně očištěné) mzdy v roce 2017 rostly ročním tempem ve výši jen 1,1 %, oproti 1,8 % v roce 2016. To je nejpomalejší tempo od roku 2008.

Ve vyspělých ekonomikách G20 se průměrné reálné mzdy v roce 2017 zvýšily o pouhé 0,4 %, oproti 1,7% růstu v roce 2015. Zatímco ve Spojených státech reálné mzdy vzrostly o 0,7 % (oproti 2,2 % v roce 2015), v Evropě stagnovaly, neboť vzestupy v některých zemích srazily poklesy ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku. Zpomalení v „premiantských zemích“ jako Německo a USA je obzvlášť překvapivé, vzhledem k bobtnajícím přebytkům běžného účtu v první a klesající nezaměstnanosti a napjatým pracovním trhům ve druhé.

Na rozvíjejících se trzích růst průměrné mzdy v roce 2017 dosáhl 4,3 %, a byl tedy rychlejší než ve vyspělých ekonomikách G20, ale přesto byl nižší než v předcházejícím roce (4,9 %). Nejrychlejšímu růstu reálných mezd se těšila Asie, převážně díky Číně a několika menším zemím jako Kambodža, Srí Lanka a Myanmar. Celkově však růst mezd v asijských ekonomikách v roce 2017 většinou zpomalil. Konečně v Latinské Americe a Africe zažilo několik zemí pokles reálných mezd.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/JFGT02Gcs