uk wage protest Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images

Politické kořeny klesajícího růstu mezd

NOVÉ DILLÍ – Už je to oficiální: pracující po celém světě si pohoršují. Nejnovější Globální zpráva o mzdách Mezinárodní organizace práce (MOP) konstatuje, že pomineme-li Čínu, reálné (inflačně očištěné) mzdy v roce 2017 rostly ročním tempem ve výši jen 1,1 %, oproti 1,8 % v roce 2016. To je nejpomalejší tempo od roku 2008.

Ve vyspělých ekonomikách G20 se průměrné reálné mzdy v roce 2017 zvýšily o pouhé 0,4 %, oproti 1,7% růstu v roce 2015. Zatímco ve Spojených státech reálné mzdy vzrostly o 0,7 % (oproti 2,2 % v roce 2015), v Evropě stagnovaly, neboť vzestupy v některých zemích srazily poklesy ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku. Zpomalení v „premiantských zemích“ jako Německo a USA je obzvlášť překvapivé, vzhledem k bobtnajícím přebytkům běžného účtu v první a klesající nezaměstnanosti a napjatým pracovním trhům ve druhé.

Na rozvíjejících se trzích růst průměrné mzdy v roce 2017 dosáhl 4,3 %, a byl tedy rychlejší než ve vyspělých ekonomikách G20, ale přesto byl nižší než v předcházejícím roce (4,9 %). Nejrychlejšímu růstu reálných mezd se těšila Asie, převážně díky Číně a několika menším zemím jako Kambodža, Srí Lanka a Myanmar. Celkově však růst mezd v asijských ekonomikách v roce 2017 většinou zpomalil. Konečně v Latinské Americe a Africe zažilo několik zemí pokles reálných mezd.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/JFGT02Gcs