0

Setkání neoliberalismu s neokonfucianismem

Od dob průmyslové revoluce světu dominuje Západ. Dnes se zdá, že tuto převahu ohrožují východoasijští dědicové konfucianismu, ideologie soudržnosti státu par excellence .

Stovky let vštěpování konfucianismu byly pro vzestup východoasijských hyper-růstových ekonomik stejně důležité jako souvislost protestantismu a rozmachu kapitalismu na Západě. Zásady konfucianismu pro většinu Východoasijců v postkonfuciánském světě stále představují niterní kompas, stejně jako biblická přikázání v postnáboženském věku přetrvávají coby normy Západu.

Stěžejní esence konfucianismu se jen málo změnila od dob, kdy Konfuciovi učedníci zaznamenali jeho aforismy celou generaci před Sokratem. Vskutku, konfucianismus se stal oficiální ideologií čínského státu dvě století před narozením Krista.

Konfucianismus byl v zásadě filozofickým ospravedlněním vlády shovívavého úřednictva podřízeného ctnostnému vladaři. Mravnost byla zárukou souladu mezi člověkem a přírodou, stejně jako poslušnosti uvnitř rozvrstvené společnosti. Jak praví jeden konfuciánský klasik: Vlastnictví ctností dá vládci lid. Vlastnictví lidí mu dá území. Vlastnictví území mu dá bohatství. Vlastnictví bohatství mu zajistí prostředky k výdajům. Kořenem je mravnost; bohatství je výsledkem.