baby healthcare africa BSIP/Getty Images

Zapojení žen do afrického boje o zdraví

BRAZZAVILLE – Zanedbávané tropické nemoci (NTDs) nepřiměřeně ovlivňují ženy a dívky. Schistosomiáza ženského genitálu (FGS) způsobuje ostrou bolest, krvácení a léze u více než 16 milionů žen a dívek v subsaharské Africe.

NTDs mají, kromě rozšířeného fyzického utrpení, dlouhodobý socioekonomický dopad na miliony žen a dívek. Ženy, které byly zjizveny či znetvořeny chorobami jako je FGS a lymfatická filarióza jsou často stigmatizovány až do bodu, kdy nejsou schopny s vdát či kdy jsou opuštěny svými manželi. A i když znetvoření či společenské stigma nejsou smrtelným stavem, mohou způsobit či zhoršit psychologické poruchy a omezují příležitosti, které ženy a dívky mají.

Od roku 2000 bylo darováno dost léčiv na pět miliard preventivních léčeb proti NTDs. A mnoho lidí nyní vnímá, že kontrola a následně vymýcení NTDs bude klíčové pro dosažení Udržitelných rozvojových cílů (SDGs), které se věnují rozmanitým oblastem jako je výživa, vzdělávání, zdraví, voda, hygienická zařízení a ekonomický růst. Vzhledem k tomu, že jsou SDGs založeny na principu “nikoho nevynechat,“ tak nemohou být považovány za úspěšné, dokud nejsou splněny všude a u všech – včetně žen a dětí.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/hKgejzrcs