0

Potřebnost versus hamižnost

NEW YORK – Velký indický morální vůdce Móhandás Gándhí kdysi pronesl slavný výrok, že na zeměkouli je toho dost pro potřeby všech, ale ne dost pro hamižnost všech. Dnes je tento Gándhího postřeh vystaven takové zkoušce jako nikdy dříve.

Ve využívání zdrojů naráží svět na globální limity. Šoky pociťujeme každý den v podobě katastrofálních povodní, sucha a bouřek – a následného růstu cen na trhu. Náš osud nyní závisí na tom, zda budeme spolupracovat, nebo padneme za oběť sebezničující hamižnosti.

Limity globální ekonomiky jsou nové a pramení z bezprecedentní velikosti světové populace a bezprecedentního rozšíření hospodářského růstu téměř do celého světa. Na planetě dnes žije sedm miliard lidí oproti pouhým třem miliardám před půl stoletím. Průměrný příjem na obyvatele dnes činí 10 000 dolarů, přičemž bohatý svět dosahuje v průměru asi 40 000 dolarů a rozvojový svět kolem 4000 dolarů. To znamená, že světová ekonomika dnes dosahuje celkového ročního výkonu kolem 70 bilionů dolarů, zatímco v roce 1960 to bylo něco kolem 10 bilionů.

Čínská ekonomika roste tempem kolem 10% ročně. Indie roste téměř stejným tempem. Afrika, tento dlouho nejpomaleji rostoucí region světa, dnes zaznamenává průměrný růst HDP ve výši zhruba 5% ročně. Celkem rostou rozvojové země tempem asi 7% ročně a rozvinuté ekonomiky asi 2% ročně, výsledkem čehož je celosvětový průměr ve výši kolem 4,5%.