Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

navarro3_Zhai HuiyongVisual China Group via Getty Images_chinasolarpanelsboat Zhai Huiyong/Visual China Group via Getty Images

We moeten nu maatregelen treffen om ons aan de klimaatverandering aan te passen

LUXEMBURG – Nu de wereldleiders in Madrid bijeen zijn voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP25), moeten ze zich niet alleen bezighouden met de toekomstige doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Zij moeten ook aandacht schenken aan de schade aan mensen en hun levensonderhoud die de klimaatverandering nu al teweegbrengt.

Het is nu dringender gewenst dan ooit dat we ons vermogen versterken om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Veel regio’s kampen met grote problemen als gevolg van de hogere mondiale temperaturen en de veranderende weerpatronen. We moeten meer doen om burgers en overheden te helpen problemen als de stijging van de zeespiegel, ongecontroleerde bosbranden, orkanen en andere natuurrampen, en de toegenomen kusterosie, aan te pakken. Zelfs als we erin slagen de doelstelling uit het verdrag van Parijs van 2015 te verwezenlijken van het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot ruim beneden de 2°C, zullen minstens 570 steden en zo’n 800 miljoen mensen gevaar lopen als gevolg van de stijging van de zeespiegel, en frequentere en verwoestender stormen. En deze gevaren zullen alleen maar toenemen naarmate de temperaturen steeds verder stijgen. Het bestaan van sommige eilandstaten en kustgemeenschappen zal erdoor bedreigd worden.

Het is dus van cruciaal belang om de risico’s te beperken waaraan de klimaatverandering de mens en de economie blootstelt. Als er niets wordt gedaan zal de klimaatverandering het mondiale bbpper hoofd van de bevolking tegen 2100 met ruim 7% doen krimpen, met zware gevolgen voor alle landen, of ze nu arm of rijk, en warm of koud, zijn.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/oXan4TZnl;

Edit Newsletter Preferences