0

Transformace NATO

Dokáže NATO nalézt svou roli v boji proti mezinárodnímu terorismu? Bude Atlantická aliance schopná zajišťovat bezpečnost ve strategickém prostředí, jež se zásadně proměnilo? Může se starý pes naučit novým kouskům? Příští týden hlavy členských států a vlád NATO na tyto otázky odpoví jednoznačným "ano."

Měsíce, jež uplynuly od teroristických útoků na New York a Washington, naplnila intenzivní transatlantická diskuse. A to bez jakýchkoli tabu. Někteří Američané zastávali názor, že USA už nepotřebují spojence. Někteří Evropané zase tvrdili, že USA neoblomně lpí na unilateralismu. Obě stanoviska jsou mylná a pražský summit NATO jasně ukáže proč. Summit přesvědčí i největší skeptiky, že pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti našich zemí neexistuje jiné řešení než společný postup Evropy a Severní Ameriky.

Vypořádání se s terorismem: Události z 11. září 2001 jasně vyvrátily obecné přesvědčení, že teroristům jde o počet diváků, ne o počet mrtvých. Terorismus býval především domácí záležitostí, ale proměnil se ve vážnou hrozbu mezinárodní bezpečnosti.

To je důvod, proč NATO napomůže vypořádat se s terorismem. Vyhlášení povinnosti kolektivní obrany států NATO dne 12. září 2001 bylo jen začátkem. Nyní bude ze strany NATO následovat nová vojenská koncepce obrany proti terorismu, která se bude opírat o rozvoj specifických protiteroristických schopností. Dále prohloubíme spolupráci v oblasti opatření proti šíření zbraní hromadného ničení a vypořádání se s důsledky v případě, že by prevence selhala. Stručně řečeno, NATO se stane centrem koordinace a plánování mezinárodní vojenské účasti na obraně proti terorismu a dalším novým hrozbám.