3

Zanedbávané finanční děti Ameriky

WASHINGTON, DC – Kongres USA tento týden opět neschválil vyčlenění nevelké částky v rozpočtu, která by pozvedla financování Mezinárodního měnového fondu a vložila v něm větší zodpovědnost na Čínu a další rozvíjející se ekonomiky. Podpora MMF se může zdát těžko srozumitelná, má však významné důsledky pro globální úlohu Ameriky – a signály nejsou dobré.

Pokud skutečně někdy nastal okamžik pro schválení reformního balíčku MMF v Kongresu USA, bylo to právě teď: opatření by výrazně posílilo schopnost MMF podpořit Ukrajinu, klíčový americký cíl, při mnohem nižších nákladech, než jaké by znamenala alternativa bilaterální záruky USA za úvěr.

Neprosazené opatření spočívalo pouze v přenosu dřívějších závazků USA z doplňkového účtu mezi jádrové zdroje financování MMF, za prakticky nulových nákladů pro daňové poplatníky. Souhlas Kongresu by přitom realizoval dohodu, ujednanou na summitu G20 v Soulu roku 2010, že se zdvojnásobí úvěrová kapacita MMF.