Namibia NurPhoto/Getty Images

Poučení z Namibie

WINDHOEK – Namibie, země ležící mezi Angolou a Jihoafrickou republikou, během dlouhého boje proti apartheidu silně trpěla. Od získání nezávislosti na Jižní Africe v roce 1990 však tato země čítající 2,4 milionu obyvatel dosáhla značného pokroku, zejména v posledních pár letech.

Významným důvodem namibijského úspěchu je skutečnost, že se vláda zaměřila na vzdělání. Zatímco lidé v rozvinutých zemích berou bezplatné základní a střední školství jako automatickou věc, v mnoha chudých zemích se střední vzdělání, ba dokonce ani základní školy neobejdou bez školného. Vládám se totiž často radí, aby zavedly školné coby jistou formu „pokrývání nákladů“. V Namibii je však základní veřejné školství bezplatné a k letošnímu školnímu roku jsou bezplatné i veřejné střední školy.

Namibijská vláda je proaktivní i v dalších významných oblastech. Úsilí o vymýcení malárie vedlo ke snížení každoročního výskytu případů o 97% zhruba za deset let. Namibie se také vzepřela globálnímu trendu rostoucí nerovnosti a její Giniho koeficient (standardní měřítko nerovnosti distribuce příjmů) klesl od roku 1993 přibližně o 15 procentních bodů (připusťme, že předtím patřil k nejvyšším na světě). A míra chudoby se snížila na méně než polovinu, z 69% v roce 1993 na necelých 30%, přičemž extrémní chudoba (počet lidí žijících za méně než 1,90 dolaru denně) klesla v podobném poměru, z bezmála 53% na necelých 23%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/AbYpDw7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.