5

Nové průlomy v oblasti obchodu

STANFORD – Ekonomické zprávy jsou na celém světě chmurné. Letošní růst výkonu je zklamáním a Mezinárodní měnový fond očekává v roce 2015 jen nepatrné zlepšení. Evropa možná sklouzává zpátky do recese, a dokonce i kdysi robustní německá ekonomika balancuje na okraji propasti. Čína přeřazuje na nižší rychlost a Brazílie, Rusko a Indie se usilovně snaží vyhnout se stagnaci.

Proto je škoda, že se zanedbávají tři významné příležitosti k růstu vyvolanému liberalizací obchodu – rozvojové kolo jednání Světové obchodní organizace (WTO) z Dauhá, Transpacifické partnerství (TPP) v asijsko-pacifickém regionu a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) mezi Spojenými státy a Evropou. Kdyby byly správně koncipované, mají všechny tři projekty potenciál rozproudit globální růst. Snížením cel a necelních bariér, ochranou duševního vlastnictví a harmonizací regulací by se daly vytvořit stamiliardy dolarů – a miliony lépe placených pracovních míst.

Tento poznatek nám přináší Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), která letos slaví dvacáté narozeniny. V knize NAFTA dvacetiletá, kterou jsem editoval, vysvětlují politici a vědci, v jakém směru je tato průlomová obchodní úmluva příkladem přínosnosti liberalizace obchodu – a proč by političtí představitelé měli o takové dohody usilovat.

Zrušení cel mezi Kanadou, Mexikem a USA bylo novátorské, riskantní a kontroverzní. NAFTA se stala hromosvodem stížností na globalizaci, kapitalismus a úpadek organizované pracovní síly. Mnozí lidé tvrdili, že tato dohoda sníží mzdy, zničí pracovní místa a zpustoší zemědělský sektor v USA. Místo toho NAFTA pozvedla ekonomiky všech tří signatářských zemí a stala se vzorem pro stovky pozdějších dohod o volném obchodu.