0

Vrah v koutě

NEW YORK – Co posedlo mladého francouzského muslima Mohammeda Meraha, že zavraždil tři židovské školáky, rabína a tři vojáky, z& nichž dva s& ním sdíleli muslimskou víru? Co posedlo jiného muže, Anderse Breivika, že loni postřílel 60 mladých lidí na norském letním táboře? Tyto záchvaty vraždění jsou natolik nezvyklé, že lidé požadují vysvětlení.

Označit tyto vrahy za „stvůry“, což někteří obratem udělali, vnáší do problému málo světla. Nebyly to stvůry; byli to mladí muži. A odbýt je jako šílence je stejné uhýbání před otázkou. Kdyby byli klinicky choromyslní, nebylo by třeba nic dalšího vysvětlovat.

Do popředí vystupují dva výklady, oba široce sociopolitické. Jeden předložil kontroverzní muslimský aktivista Tárik Ramadán. Vinu přiřkl francouzské společnosti. Konkrétně je podle něj na vině skutečnost, že mladí Francouzi muslimského původu jsou marginalizováni kvůli své víře a barvě pleti.

Přestože tito lidé mají francouzský pas, zachází se s& nimi jako s& nežádoucími cizinci. Když francouzský prezident Nicolas Sarkozy, sám potomek přistěhovalců, říká, že ve Francii je příliš mnoho cizinců, zahání mladé muže jako Merah dále do kouta. Nepočetná menšina takových mužů ze zoufalství zaútočí na okolí.