mazzucato23_Darrian TraynorGetty Images)_vaccine manufacture Darrian Traynor/Getty Images

Fra «moonshots» til «earthshots»

LONDON – COVID-19 har avdekket den moderne kapitalismens mange svakheter. Og i mange land, har tidligere kutt i sosialpolitiske budsjetter og offentlige helsetjenester forsterket pandemiens skadevirkninger. Samtidig har andre selvpåførte skader ført til utilstrekkelig koordinering og implementering av politiske tiltak. Massetesting og sporing, produksjon av medisinsk utstyr og undervisning under «lockdown» har blitt skadelidende som følge av dette.

Statsmakter som har investert i evnen til å løse problemer og takle kriser har derimot gjort det langt bedre. Dette ser vi klarest i utviklingslandene, der Vietnam og den indiske delstaten Kerala skiller seg ut som eksempler til etterfølgelse.

Framfor å opptre som aktive investorer i første instans, har alt for mange lands myndigheter blitt passive långivere i siste instans som først  tar tak i problemene etter at de har gjort seg gjeldende. Men som vi burde ha lært under den store resesjonen (i kjølvannet av finanskrisen i 2008), koster det langt mer å redde nasjonale økonomier under en krise enn å ha en proaktiv tilnærming til offentlige investeringer.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/M7b7OQcnb